Введите должность

Обзор статистики зарплат профессии "Детский врач в Апшеронском Экономическом Районе"

Получать информацию со статистикой на почту

Обзор статистики зарплат профессии "Детский врач в Апшеронском Экономическом Районе"

400 ₼ Средняя зарплата в месяц

Уровень средней зарплаты за последние 12 месяцев: "Детский врач в Апшеронском Экономическом Районе"

Валюта: AZN USD Год: 2020
На гистограмме изображено изменение уровня средней заработной платы профессии Детский врач в Апшеронском Экономическом Районе.

Найдите подходящую статистику

Врач гериатр

Смотреть статистику

Врач гигиенист

Смотреть статистику

Врач гинеколог

Смотреть статистику

Врач гомеопат

Смотреть статистику

Врач КДЛ

Смотреть статистику

Врач консультант

Смотреть статистику

Врач лечебной физкультуры

Смотреть статистику

Врач микробиолог

Смотреть статистику

Врач МРТ

Смотреть статистику

Врач остеопат

Смотреть статистику

Врач токсиколог

Смотреть статистику

Врач-диспетчер

Смотреть статистику

Врач-реаниматолог

Смотреть статистику

Врач-цитолог

Смотреть статистику

Врач-юрист

Смотреть статистику

Врачи больницы

Смотреть статистику

Врачи лабораторной диагностики

Смотреть статистику

Врачи поликлиники

Смотреть статистику

Главный врач

Смотреть статистику

Нейрофизиолог

Смотреть статистику

Пародонтолог

Смотреть статистику

Спортивный врач

Смотреть статистику

Судовой врач

Смотреть статистику

Цитогенетик

Смотреть статистику
Показать еще

Рекомендуемые вакансии

Pediatrician
Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksi, Bakı
Pediatrician The Modern Educational Complex named after Heydar Aliyev invites confident candidates to apply for the position of Pediatrician. We are looking for an experienced, dynamic, creative, and adaptable individual for this role to join our team and an organization that offers career advancement and great benefits.CANDIDATE REQUIREMENTS• Bachelor degree in relevant field;• At least 3-5 years of pediatric experience;• Fluent in Azeri, good knowledge of English and Russian languages;• Experience in using MS Office and Windows software packages;• To be democratic, tolerant, frank, as well as have critical and logical thinking, high erudition and sense of humor;• To establish effective communication with students and parents, school leaders, teachers and support staff;• Knowledge of the polyclinic field;RESPONSIBILITIES• Provides first medical care to physicians.• Creates medical documentation in the complex.• Supervises compliance with sanitary-epidemiological and hygienic norms, especially in the food unit and sports complex.• Oversees the proper technological preparation of food in the food unit, the establishment of the menu according to the age and physiological needs of the children.• Supervises prophylactic vaccination, examines pupils, creates primary care units.• Conducts seminars with workers for the prevention of infectious diseases.Interested candidates are requested to submit (in Word or PDF format), attached to an e-mail: (1) a letter of interest specifying particular suitability for the position and availability (250-300 words), (2) a current resume (CV) with a photo. Send materials via e-mail to specifying the job title (Pediatrician) in the subject line. Only shortlisted candidates will be contacted. A competition will be conducted according to the appropriate procedure. Complex offers a competitive remuneration package and attractive conditions of employment of high standard.For more information about Complex, please visit http://www.mtk.edu.az/en/ . A candidate who successfully passes the all steps of recruitment process will offered a job and contract start date on September 1, 2021 Salary depends on the level of qualificationDeadline to apply June 25, 2021 PediatrHeydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksində Pediatr vəzifəsinə müraciət etmək üçün özünə güvənən namizədləri dəvət edirik. Karyera yüksəlişi və böyük imkanlar təmin edən təşkilatımızda təcrübəli, dinamik, yaradici və komandaya uyğunlaşmağı bacaran əməkdaş axtarırıq.NAMİZƏDƏ TƏLƏBLƏR• Müvafiq sahə üzrə ali təhsil;• Pediatriya üzrə azı 3-5 illik iş təcrübəsi;• Azərbaycan dilini mükəmməl, ingilis və rus dillərini yaxşı səviyyədə bilmək;• MS Office və Windows proqram paketlərindən istifadə təcrübəsi;• Demokrat, tolerant, səmimi olmaq, habelə iti, tənqidi və məntiqi təfəkkürə, yüksək erudisiyaya və yumor hissinə malik olmaq;• Şagird və valideynlərlə, məktəbin rəhbər, pedaqoji və yardımçı personalı ilə səmərəli ünsiyyətin qurulması sahəsində yüksək səriştəlilik nümayiş etdirmək;• Poliklinik sahəni bilən;ÖHDƏLİKLƏR• Həkimə müraciət edənlərə ilk tibbi yardım göstərir.• Kompleksdə tibbi sənədləri yaradır.• Xüsusilə qida blokunda və idman kompleksində sanitar-epidemik və gigiyenik normalara riayət edilməsiniə nəzarət edir.• Qida blokunda qidanın düzgün texnoloji üsulla hazırlanmasına, menyunun uşaqların yaşına və fizioloji tələbatlarına uyğun qurulmasına nəzarət edir.• Profilaktik peyvəndlərin olunmasına nəzarət edir, şagirdləri müayinədən keçirir, ibtidai siniflərdə sanitar dəstələrini yaradır.• İnfeksion xəstəliklərin profilaktikası üçün işçilərlə seminar təlimləri aparır.Maraqlanan namizədlər (Word və ya PDF formatında) 1) sizin maraq və müvafiq vəzifəyə uyğunluq haqqında məktub (250-300 söz) və 2) cari CV şəkil ilə birlikdə təqdim etməlidirlər. Bu materiallar mövzu hissəsində iddia etdiyiniz vəzifənin adı (Pediatr) qeyd olunmaqla elektron ünvanına göndərilməlidir.Yalnız seçilmiş namizədlər dəvət olunacaq. Qəbul prosesi müvafiq prosedura uyğun keçiriləcəkdir.Kompleks yüksək səviyyəli işə qəbul üçün rəqabət qabiliyyəti və cəlbedici şərait təklif edir. Kompleks haqqında daha ətraflı məlumat üçün, http://www.mtk.edu.az/en/ linkinə müraciət edilə bilər.İşə qəbul prosesinin bütün mərhələlərindən uğurla keçən namizədə iş təklifi ediləcəkdir və müqavilənin başlama tarixi 1 Sentyabr 2021-ci ilƏmək haqqi ixtisas səviyyəsinə görə müəyyənləşdiriləcək.Son müraciət tarixi: 25 İyun 2021
Nurse
Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksi, Bakı
Nurse with pediatric experienceThe Modern Educational Complex named after Heydar Aliyev invites confident candidates to apply for the position of Nurse with pediatric experience. We are looking for an experienced, dynamic, creative, and adaptable individual for this role to join our team and an organization that offers career advancement and great benefits.CANDIDATE REQUIREMENTS• Registered Nurse certification required;• Minimum of three years nursing experience, physical assessment, pediatric and school health experience;• Fluent Azerbaijani speaking and writing skills;• Good Russian/English speaking and writing skills;• Experience in using MS Office and Windows software packages;• Excellent interpersonal skills and ability to relate effectively with children, teens, family members, educators and administrators of diverse backgrounds; RESPONSIBILITIES• Preparation of medical records• Accurate and timely fulfillment of doctor's prescriptions.• Pre-hospital first aid for fractures, bleeding and wounds• Intramuscular and subcutaneous injections• Establish communication between teacher, student and doctor• Medication suitability control• Other duties as assigned.Interested candidates are requested to submit (in Word or PDF format), attached to an e-mail: (1) a letter of interest specifying particular suitability for the position and availability (250-300 words), (2) a current resume (CV) with a photo. Send materials via e-mail to specifying the job title (Nurse with pediatric experience) in the subject line. Only shortlisted candidates will be contacted. A competition will be conducted according to the appropriate procedure. Complex offers a competitive remuneration package and attractive conditions of employment of high standard. For more information about Complex, please visit http://www.mtk.edu.az/en/. A candidate who successfully passes the all steps of recruitment process will offered a job and contract start date on September 1, 2021 Salary depends on the level of qualification. Deadline to apply June 25, 2021 Tibb bacısı pediatriya təcrübəliHeydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksində Tibb bacısı pediatriya təcrübəli vəzifəsinə müraciət etmək üçün özünə güvənən namizədləri dəvət edirik. Karyera yüksəlişi və böyük imkanlar təmin edən təşkilatımızda təcrübəli, dinamik, yaradici və komandaya uyğunlaşmağı bacaran əməkdaş axtarırıq.NAMİZƏDƏ TƏLƏBLƏR• Qeydiyyatdan keçmiş tibb bacısı sertifikasiyası;• Minimum üç illik tibb bacısı təcrübəsi, tibbi müayinə, pediatriya və məktəb sağlamlığı təcrübəsi;• Azərbaycan dili üzrə mükəmməl danışıq və yazma qabiliyyəti;• İngilis və Rus dillərində yaxşı səviyyədə danışıq və yazma qabiliyyəti;• MS Office və Windows proqram paketlərindən istifadə təcrübəsi;• Mükəmməl ünsiyyət bacarıqları və müxtəlif yaş qrupuna aid uşaqlar, yeniyetmələr, ailə üzvləri, müəllimlər və inzibatçılarla səmərəli ünsiyyət qurmaq bacarığı.• Tibbi sirr saxlamaq səriştəsiÖHDƏLİKLƏR• Tibbi sənədlərin tərtibi• Həkim təyinatlarının dəqiq və vaxtında həyata keçirilməsi• Siniqlar, qanaxmalar və yaraların olması zamanı həkimə qədər ilkin tibbi yardımın göstərilməsi• Əzələ daxilinə və dərialtına iynə vurulması• Müəllim, şagird və həkim arasında əlaqə yaratmaq• Dərmanların yararlılığına nəzarət• Digər vəzifələr öhdəlikləriMaraqlanan namizədlər (Word və ya PDF formatında) 1) sizin maraq və müvafiq vəzifəyə uyğunluq haqqında məktub (250-300 söz) və 2) cari CV şəkil ilə birlikdə təqdim etməlidirlər. Bu materiallar mövzu hissəsində iddia etdiyiniz vəzifənin adı (Tibb bacısı pediatriya təcrübəli) qeyd olunmaqla elektron ünvanına göndərilməlidir.Yalnız seçilmiş namizədlər dəvət olunacaq. Qəbul prosesi müvafiq prosedura uyğun keçiriləcəkdir.Kompleks yüksək səviyyəli işə qəbul üçün rəqabət qabiliyyəti və cəlbedici şərait təklif edir. Kompleks haqqında daha ətraflı məlumat üçün, http://www.mtk.edu.az/en/ linkinə müraciət edilə bilər.İşə qəbul prosesinin bütün mərhələlərindən uğurla keçən namizədə iş təklifi ediləcəkdir və müqavilənin başlama tarixi 1 Sentyabr 2021-ci ilƏmək haqqi ixtisas səviyyəsinə görə müəyyənləşdiriləcək.Son müraciət tarixi: 25 İyun 2021