Введите должность

Обзор статистики рынка труда в Шеки-Загатальском Экономическом Районе

Получать информацию со статистикой на почту

Обзор статистики рынка труда в Шеки-Загатальском Экономическом Районе

768 ₼ Средняя зарплата в месяц

Уровень средней заработной платы в Шеки-Загатальском Экономическом Районе за последние 12 месяцев

Валюта: AZN USD Год: 2021 2020 2019
На гистограмме изображено изменение уровня средней заработной платы в Шеки-Загатальском Экономическом Районе.

10 популярных отраслей по количеству вакансий в Шеки-Загатальском Экономическом Районе

В Шеки-Загатальском Экономическом Районе наиболее востребованы специалисты отрасли Разное (общее). По статистике нашего сайта, количество вакансий в этой отрасли составляет 100% от общего количества предложений в Шеки-Загатальском Экономическом Районе.

Распределение вакансий в Шеки-Загатальском Экономическом Районе

Как видно на диаграмме, в Шеки-Загатальском Экономическом Районе наибольшее количество вакансий открыто в Огузском Районе. На втором месте - Балакенский район, а на третьем - Загатальский район.

Рейтинг отраслей по уровню заработной платы в Шеки-Загатальском Экономическом Районе

Валюта: AZN USD Год: 2021 2020 2019
Наиболее высокооплачиваемой отраслью в Шеки-Загатальском Экономическом Районе является Шоу-бизнес / Искусство. Средняя заработная плата в отрасли составляет 2000 azn.

Рейтинг востребованных профессий в Шеки-Загатальском Экономическом Районе в 2021 году

HR специалист является наиболее востребованной профессией в Шеки-Загатальском Экономическом Районе. По данным нашего сайта, количество вакансий составляет 5. Уровень средней заработной платы у профессии HR специалист равен 1512 azn

Рекомендуемые вакансии

TOPOQRAF
AS İnşaat MMC, Хачмаз
Описание работы- Topoqrafik xəritələrin və planların müxtəlif metodlarla yaradılması və təzələnməsi, topoqrafik çəkilişlərlə bağlı işlərin icrası- Aparılmış ölçmələrin nəticəsində əldə olunan məlumatların emalı və nəticələrinin tətbiq edilməsi- Muasir elektron hesablama texnikası vasitəsilə zəruri texniki-iqtisadi hesablamaların aparılması- Təlimat və normalarla tənzimlənmiş topoqrafik işlərin yerinə yetirilməsi- Texniki tapşırıqlara, qüvvədə olan standartlara və normativ-texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunun təmin edilməsi ilə çətin olmayan layihələrin və sadə sxemlərin hazırlanmasında iştirak etmək- Texnoloji avadanlıqların müəyyən olunmuş ölçmə dəqiqliyi barədə normalara uyğunluğunun yoxlanılması, xüsusi ölçmələrin yerinə yetirilməsi- Topoqrafik-geodezi avadanlıqlarına və cihazlarına olan tələbatın müəyyənləşdirilməsində və onların əldə olunmasına dair sifarişlərin tərtib olunmasında iştirak etmək- Ölçmə vasitələrinin və icra olunmuş işlərin həcmləri barədə operativ qeydlər aparmaq- Plan və hesabat sənədləşməsinin rəsmiləşdirilməsi üçün texniki işlərin yerinə yetirilməsi- İcra etdiyi işlər barəsində daxil olan sənədləşməni qəbul etmək, qeydiyyatını aparmaq və onların qorunmasını təmin etmək- Topoqrafik və geodezi ölçmələrə aid olan sənədləşmənin qəbul olunmasını və qorunmasını təmin etmək- Topoqrafik və geodezi sahədə görülmüş işlərə dair hesabatlarının tərtib olunması üçün zəruri məlumat bazasının hazırlanması və sistemləşdirilməsi- Sənədlərin icra müddətlərinin qeyd olunması və onların vaxtında yerinə yetirilməsini təmin etmək- Topoqrafik işlərin aparılmasını tənzimləyən normativ-texniki sənədlərin tələblərinin yerinə yetirilməsinin, rəhbərlik və sifarişçi tərəfindən nəzarətin aparılmasının təmin olunması- İş rejimi barədə məlumat- Altı günlük iş həftəsi- İşçi qalmaq üçün evlə və qidalanma ilə təmin edilirТребования к кандидату- Ali texniki təhsil (mülki tikinti, inşaat mühəndisliyi,inşaat və Geodeziya, Xəritəçilik )- Mühəndis-tədqiqat işlərinin topoqrafik təminatı sahəsində normativ və tənzimləyici sənədləri, metodik materialları- Geodeziya işlərinin aparılması sahəsində texniki reqlamentləri, standartları və normativ-texniki sənədlərin tələblərini- Geodeziya ölçmələr aparan texniki vasitələrin istismarına, təmirinə, yoxlanılmasına və saxlanmasına dair normatıv-texniki sənədləri- Ölçmə vasitələrinin texniki xüsusiyətlərini, konstruktiv özəlliklərini, təyinatını, tətbiq etmə prinsiplərini və onların təmir texnologiyasını- Texniki sənədləşmənin tərtib edilmə qaydalarını- Topoqrafık-geodeziya materiallarının qeydiyyata alma və saxlanma qaydalarını