Фильтры

Обзор статистики зарплат в отрасли "IT компьютеры, Интернет в Азербайджане"

Получать информацию со статистикой на почту

Обзор статистики зарплат в отрасли "IT компьютеры, Интернет в Азербайджане"

22 665 ₼ Средняя зарплата в месяц

Уровень средней зарплаты в отрасли "IT компьютеры, Интернет" за последние 12 месяцев в Азербайджане

Валюта: AZN USD Год: 2020 2019
На гистограмме изображено изменение уровня средней заработной платы в Азербайджане.

Распределение вакансий в отрасли "IT компьютеры, Интернет" по Азербайджане

Как видно на диаграмме, в Азербайджане наибольшее количество вакансий в отрасли IT компьютеры, Интернет открыто в Апшеронском Экономическом Районе. На втором месте - Гянджа-Газахский экономический район, а на третьем - Шеки-Загатальский экономический район.

Рейтинг областей Азербайджане по уровню зарплаты в отрасли "IT компьютеры, Интернет"

По статистике нашего сайта, Гянджа-Газахский экономический район лидирует по уровню средней заработной платы в отрасли IT компьютеры, Интернет, которая составляет 1317 azn. Следом идут Ленкоранский экономический район и Шеки-Загатальский экономический район.

Рейтинг востребованных профессий в отрасли "IT компьютеры, Интернет в Азербайджане" в 2020 году

smm является наиболее востребованной профессией в Азербайджане в отрасли IT компьютеры, Интернет. По данным нашего сайта, количество вакансий составляет 43. Уровень средней заработной платы у профессии smm равен 529 azn

Рейтинг высокооплачиваемых профессий в отрасли "IT компьютеры, Интернет в Азербайджане"

smm является наиболее востребованной профессией в Азербайджане в отрасли IT компьютеры, Интернет. По данным нашего сайта, количество вакансий составляет 43. Уровень средней заработной платы у профессии smm равен 529 azn

Рекомендуемые вакансии

Project manager
Delivery Azerbaijan MMC, Azerbaijan
Project manager Öhdəliklər: - İş proseslərinin idarə edilməsi, optimallaşdırılması, yeni vasitələrin tətbiqi;- Layihədə bÜdcə, vaxt və keyfiyyətinin idarə edilməsi;- Yeni məhsulların yaradılması, mÖvcud olanların genişləndirilməsi və inkişafı;- Media və digital sahələrdə biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması. TT (texniki tapşırıq)-nın hazırlanmasına və yeni proqram təminatının hazırlanmasında proqramÇılarla birgə iştirak;- Layihə qrupunun inkişafı ÜÇÜn TT-ın hazırlanması zamanı işinin koordinasiyası;- Şirkətin mobil tətbiqinin yaradılması- İnternetdə mobil tətbiqin təşviqi;- SEO və kontent reklam, podratÇı və freelancerların işinin idarə edilməsi (kontent, seo-optimizasiya, məzmun);- MÜasir metodlardan istifadə etməklə bazarın və rəqiblərin təhlili;- Şirkətin bÜtÜn xidmətləri (İT, marketinq, PR, inkişaf və s.) ilə iş və qarşılıqlı əlaqə.- Hazırlanan proqram təminatı ÜÇÜn biznes tələblərini formalaşdırilması: biznes proseslərinin təsviri, biznes tələblərinin hazırlanması, layihə və məhsul sənədlərinin hazırlanması və təsdiqlənməsi- Funksionallığın həyata keÇirilməsi ÜÇÜn planların hazırlanması və həyata keÇirilməsi- Proqram təminatı Üzrə işlərin təşkili (şirkətin tərkibində və autsors)- Layihə təşəbbÜskarları ilə biznes tələblərinin əlaqələndirilməsi- Sistemlərin fəaliyyətinin və iş proseslərinin təsviri- Maraqlı tərəflərlə konsultasiyaların keÇirilməsi işi (mÜştərilər, developers, mÜtəxəssislər və hazırlanmış proqram təminatı istifadəÇiləri)- Proqram təminatının hazırlanması və sınaqdan keÇirilməsi işinin təşkil edilməsi Tələblər: - Media, dijital layihələrin idarə edilməsində 3 il iş təcrÜbəsi;- Bazarı analız etmə bacarığı- Layihə konsepsiyasının yaradılması, bu sahədə təcrÜbə- Kreativ komandaları idarə etmək bacarığı (dizaynerlər, layout mÜtəxəssisləri, SEO mÜtəxəssisləri)- Biznes prosesinin avtomatlaşdırılması, bu sahədə təcrÜbə Şərtlər: - Əmək haqqı mÜsahibə zamanı təyin olunur- 6 gÜnlÜk iş rejimi Yuxarıda gÖstərilən tələblərə cavab verən namizədlər CV-ni gÖndərə bilər. Tel: 055 203 98 89, 012 505 01 89 Project manager Duties: - Management and optimization of the work process, application of the new tools;- Budget, time and quality management in the project;- Creation of new products, promotion and development of existing ones;- Automation of business processes in media and digital spheres. Joint participation with programmers in preparation of TA (technical assignment) and development of new software;- Coordination of works during preparation of TA for the development of the project group;- Creation of the company mobile application- Promotion of mobile application on the Internet; - SEO and content advertising, management of the contractor and freelance workers' activities (content, seo-optimization, content);- Analysis of the market and competitors using modern methods;- Work and mutual communication with all company services (IT, marketing, PR, development, etc.).- Formation of business requirements for the software to be developed: description of business processes, preparation of business requirements, preparation and approval of project and product documentation- Preparation and realization of plans on implementation of functionality- Organization of works on software (within company and outsourcing)- Communication of business requirements with project initiators- Description of systems performance and business processes- Works on conducting consultations with interested parties (clients, developers, specialists and users of the developed software)- Organization of works on software development and testing Requirements: - 3 years of experience in managing of media, digital projects;- Ability to analyze the market- Creation of project concept, experience in this field- Ability to manage creative teams (designers, layout specialists, SEO specialists)- Automation of business processes, experience in this field Terms: - Salary will be determined upon interview- 6-day working schedule Candidates meeting above mentioned requirements may submit their CVs to the following email address . Tel: 055 203 98 89, 012 505 01 89.
Project manager
Delivery Azerbaijan MMC, Bakı
Project managerÖhdəliklər:- İş proseslərinin idarə edilməsi, optimallaşdırılması, yeni vasitələrin tətbiqi;- Layihədə büdcə, vaxt və keyfiyyətinin idarə edilməsi;- Yeni məhsulların yaradılması, mövcud olanların genişləndirilməsi və inkişafı;- Media və digital sahələrdə biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması. TT (texniki tapşırıq)-nın hazırlanmasına və yeni proqram təminatının hazırlanmasında proqramçılarla birgə iştirak;- Layihə qrupunun inkişafı üçün TT-ın hazırlanması zamanı işinin koordinasiyası;- Şirkətin mobil tətbiqinin yaradılması- İnternetdə mobil tətbiqin təşviqi;- SEO və kontent reklam, podratçı və freelancerların işinin idarə edilməsi (kontent, seo-optimizasiya, məzmun);- Müasir metodlardan istifadə etməklə bazarın və rəqiblərin təhlili;- Şirkətin bütün xidmətləri (İT, marketinq, PR, inkişaf və s.) ilə iş və qarşılıqlı əlaqə.- Hazırlanan proqram təminatı üçün biznes tələblərini formalaşdırilması: biznes proseslərinin təsviri, biznes tələblərinin hazırlanması, layihə və məhsul sənədlərinin hazırlanması və təsdiqlənməsi- Funksionallığın həyata keçirilməsi üçün planların hazırlanması və həyata keçirilməsi- Proqram təminatı üzrə işlərin təşkili (şirkətin tərkibində və autsors)- Layihə təşəbbüskarları ilə biznes tələblərinin əlaqələndirilməsi- Sistemlərin fəaliyyətinin və iş proseslərinin təsviri- Maraqlı tərəflərlə konsultasiyaların keçirilməsi işi (müştərilər, developers, mütəxəssislər və hazırlanmış proqram təminatı istifadəçiləri)- Proqram təminatının hazırlanması və sınaqdan keçirilməsi işinin təşkil edilməsiTələblər:- Media, dijital layihələrin idarə edilməsində 3 il iş təcrübəsi;- Bazarı analız etmə bacarığı- Layihə konsepsiyasının yaradılması, bu sahədə təcrübə- Kreativ komandaları idarə etmək bacarığı (dizaynerlər, layout mütəxəssisləri, SEO mütəxəssisləri)- Biznes prosesinin avtomatlaşdırılması, bu sahədə təcrübəŞərtlər:- Əmək haqqı müsahibə zamanı təyin olunur- 6 günlük iş rejimiYuxarıda göstərilən tələblərə cavab verən namizədlər CV-ni göndərə bilər.Tel: 055 203 98 89, 012 505 01 89 Project managerDuties:- Management and optimization of the work process, application of the new tools;- Budget, time and quality management in the project;- Creation of new products, promotion and development of existing ones;- Automation of business processes in media and digital spheres. Joint participation with programmers in preparation of TA (technical assignment) and development of new software;- Coordination of works during preparation of TA for the development of the project group;- Creation of the company mobile application- Promotion of mobile application on the Internet; - SEO and content advertising, management of the contractor and freelance workers' activities (content, seo-optimization, content);- Analysis of the market and competitors using modern methods;- Work and mutual communication with all company services (IT, marketing, PR, development, etc.).- Formation of business requirements for the software to be developed: description of business processes, preparation of business requirements, preparation and approval of project and product documentation- Preparation and realization of plans on implementation of functionality- Organization of works on software (within company and outsourcing)- Communication of business requirements with project initiators- Description of systems performance and business processes- Works on conducting consultations with interested parties (clients, developers, specialists and users of the developed software)- Organization of works on software development and testingRequirements:- 3 years of experience in managing of media, digital projects;- Ability to analyze the market- Creation of project concept, experience in this field- Ability to manage creative teams (designers, layout specialists, SEO specialists)- Automation of business processes, experience in this fieldTerms:- Salary will be determined upon interview- 6-day working scheduleCandidates meeting above mentioned requirements may submit their CVs to the following email address .Tel: 055 203 98 89, 012 505 01 89.
IT специалист
Miniso LLC, Azerbaijan
Должность: IT специалист Заработная плата: Заработная плата будет определена путем собеседования. Ожидания от кандидата: • Образование: высшее техническое образование.• Опыт работы в сфере информационных технологий от 3 лет. Применения основных принципов и / или различных методов.• Курсы и обучение: достаточная теоретическая и практическая подготовка и посещение курсов и семинаров в соответствующей области.• Навыки: Наличие подробных и всесторонних знаний систем. Требуют практического знания систем / программ / программного обеспечения в соответствующей области. • Навыки проектного менеджмента;• Высокий уровень коммуникативных навыков;• Лидерские качества, активная жизненная позиция;• Навыки и умения работы с большими объёмами данных, аналитические способности. Функциональные обязанности: • Разработка стратегии IT, адаптация ее к потребностям компании;• Применение новых технологий, а также улучшение существующих. • Обеспечение стабильной и бесперебойной работы IT сервисов компании;• Координация внедрения IT проектов;• Обеспечение поддержки и развития IT инфраструктуры;• Разработка, внедрение IT политики и общих стандартов в соответствии с политикой компании; • Лидерские и управленческие навыки; • Аналитический склад ума для разработки и использования надежных показателей;• Понимание других, нетехнических частей бизнеса;• Взаимодействие с внешними партнерами по вопросам поставки услуг IT, оборудования и программного обеспечения.• Знание языков: русский и азербайджанские языки (в совершенстве), английский язык (желательно). Требования к техническим навыкам и знаниям: • Хорошее знание TCP / IP, IPsec, VPN, DNS, DHCP, Active Directory, VLAN, NAT) • Опыт администрирования 1С; • Знание Windows Server 2012, 2016, 2019; • Опыт администрирования MS O365; • Знание решений и принципов резервного копирования; • Опыт администрирования антивирусов;• Навыки удаленного управления серверов и разбор логов;• Знание архитектуры ПК и серверов (сборка, диагностика).• Опыт создания резервных копий / восстановления ОС, понимание процессов восстановления; Компания предлагает: • График работы: 6 дней. Выходной: воскресенье.• Профессиональный рост и развитие• Официальное оформление Для рассмотрения на эту должность отправьте свое резюме по адресу указав в теме письма «IT специалист».
IT Specialist
Azərikard MMC, Bakı, Azərbaycan
Azericard является первым в Азербайджане процессинговым центром, полностью сертифицированным Международными Платежными Системами MasterCard, Visa, American Express, Diners Club и т.д. На данный момент активна следующая вакансия: специалист по Информацонной Технологии (IT Specialist )Требования к кадидату:– Степень бакалавра в области компьютерных наук;– Базовые знания и опыт работы с сетью IP (Понимание сетей, VLAN, NAT, Access-list’ов, Маршрутизации), VMWare ( Умение работать в среде VMWare, развёртывание машин, развёртывание хостов ), Linux ( Умение работать с конфигурацией интерфейсов, разделами, основными файлами конфигурации Linux RedHat ), Windows ( Умение работать с Active Directory, DNS, DHCP, файловыми серверами );– Минимальный опыт работы в этой отрасли не менее 1 года;– Техническая поддержка сотрудников ;– Знание английского и русского языка;– Чтение и понимание технической документации на английском языке;– Креативность в решении поставленных задач;– Умение работать в команде, ответственность, организованность, самостоятельность и желание развиваться.График работы:Рабочий график – сменный.Просим кандидатов представить свои СV с темой “IT Specialist” по адресу: [email protected]Примечание: только подходящие кандидаты будут приглашены на собеседование. “Azərikard” MMC Azərbaycanda MasterCard, Visa, American Express, Diners Club, UnionPay və JCB Beynəlxalq Ödəmə Sistemləri tərəfindən tamamilə sertifikatlaşdırılmış ilk prosessinq mərkəzidir. Hal hazırda aktiv olan vakansiya: İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis (IT Specialist)Namizədə olan tələblər:• Ali təhsil (texniki təhsil arzu olunandır);• IP şəbəkə, Cisco Avadanlıq üzrə ( Yönləndirmə protokolları, VLAN, NAT, Access-lists ) VMWare (VM və Hostların tətbiq olunması), Linux ( Şəbəkə interfeyslər, LVM, Redhat üzrə əsas conf- faylar və servislər ), Windows Server ( AD, DHCP, DNS ) üzrə başlanğıc biliklər və iş təcrübəsi;• İT sahəsində 1 ildən artıq iş təcrübəsi;• İşçilərin texniki dəstəyi;• İngilis və Rus dili bilikləri;• Texniki sənədlərin inglis dilində oxunması və başa düşülməsi;• Verilmiş tapşırıqların həllinə kreativ yanaşma;• Komandada işləmək bacarığı, məsuliyyət, təşkilatçılıq, sərbəstlik və özünü inkişaf etdirməyə meylli.İş rejimi: NövbəliNamizədlərdən CV-lərini “IT Specialist” mövzusu ilə [email protected] ünvanına göndərmək xahiş olunur.Qeyd: Yalnız tələblərə uyğun olan namizədlər müsahibəyə dəvət olunacaqlar.
Systems Administrator
AccessBank, Bakı, Azərbaycan
Systems AdministratorResponsibilities• Installation and configuration of systems/ server equipment• Maintenance of the business and IT software applications• Implements, installs, configures, monitors, trouble shoots and evaluates performance of existing and new operating systems• Confers with database administrators, analysts or other system administrators• On-time patching, upgrade and migration of the systems• Diagnosing and troubleshooting of systems related to failures and determines logical solutions• Maintaining and monitoring of systems availability and business continuity• Evaluate and keep up to date all documents according to system requirements and perform testsRequirements• Bachelor’s Degree (in IT area)• Not less than 3-years strong experience of practical work with system administration, equipment, services and software listed below:• Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016 ; Microsoft Windows Server 2019; Active Directory; DNS; DHCP; IIS; File Services; DFS; Print Services; Terminal Services; WSUS, CAU;• Microsoft Exchange Server 2013/2016/2019;• Windows 7/8/10;• Microsoft System Center Configuration Manager 2012/2016; Microsoft System Center Operations Manager 2012/2016; Microsoft System Center Data Protection Manager 2012/2016;• VMware platform;• PRTG Platform and other monitoring tools:• General knowledge of networking (TCP/IP, HTTP, Load Balancers, Proxies, Firewalls)• Deployment and administering of high-availability cluster solutions: Virtualization (ESXi), Mail Service (Microsoft Exchange Server), DHCP Service, File Service;• Server Storage equipment maintenance, administering and configuration (HP, Dell);• Enterprise SAN storage equipment (HP), SAN switches (Brocade);• Solid understanding of information security principles• Experience in support of Enterprise server hardware• Certificate of Excellence for: “Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)”, “Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)” is preferred• Good command of English• Fluency in Azeri or RussianIf you are interested, please apply through https://www.accessbank.az/en/our-bank/vacancies/ so we may review your resume.
IT Electrician to join a DP3 Pipelay Accommodation Vessel
WRS, вся страна, за границей
WRS is looking for an Information Technology Electrician to join a DP3 Pipelay Accommodation Vessel in Mexico.This is on a rotation and starts ASAPWe are looking for IT Technicians who have offshore documents.You do not need to have previous offshore experience.You must also have:Trade CertificateSTCW MedicalBOSIET or FOET or HUET (HUET only with BST)Passport (2 empty pages)Seamans BookYellow FeverUS/Mexican Visa or European or Schengen Passport or Visa or Malaysian Passport
IT mütəxəssis
Dövlət qurumu, Bakı
IT mütəxəssis (bizness proqram təminatlarının dəstəklənməsi üzrə )Vəzifə öhdəlikləri- Qurumun Bizness proseslərinin təhlili və sxematik təsviri;- Əsas bizness proseslərini avtomatlaşdıran SİSTEM-in inzibatçılığı- Octopys xəritə sisteminə nəzarət, qarşıya çıxan problemlərin vendora bildirilməsi, həllinə nəzarət;- 1С 8.3 informasiya sisteminin istifadəçi təminatı və dəstəklənməsi (Modullar: İnsan resursları, Təchizat, Anbar, Maliyyə);- İstifadəçilərin 1C-də yaranan problemlərini həll etmək və onlara təlim keçmək;- 1C bazasının işinin təhlili və optimallaşdırılması;- 1C bazasının idarə edilməsi (yenilənmə, rezerv nüsxə yaradılması, istifadəçi hesabı yaradılması və iş vaxtı verilən məsələləri həll etmək və s.);Vakansiya ilə bağlı tələblər:- Ali texniki təhsil (İT üzrə) - 1C üzrə biliklər- SQL server üzrə biliklər- Minimum 3 il iş təcrübəsi ;- Azərbaycan dili(sərbəst), Rus dili (yaxşı) və ingilis dili arzuolunandır.İş Şərtləri:- Həftədə 5 iş günü;- İş saatları: 09:00-18:00;Göstərilən tələblərə cavab verən namizədlərdən CV-lərini mövzu yerinə İT mütəxəssis yazaraq ünvanına göndərilməsi xahiş olunur. Yalnız uyğun namizədlərlə əlaqə yaradılacaq.
IT Menecer
Papa John’s, Bakı, Azərbaycan
Papa John’s Azərbaycan, tanınmış Amerika brendi olan, “Ən yaxşı inqrediyentlərdən istifadə edərək “Ən yaxşı pizza” şüarı ilə addımlayan, pizza restoranlar şəbəkələsi Baş Ofis üçün “IT Menecer” vakansiyasını elan edir:Tələblər:– Qeyd edilən sahədə iş təcrübəsi minimum 3 il– Ali təhsil– Azərbaycan dili (sərbəst), Rus dili (sərbəstı)– Komandada işləmək bacarığı, məsuliyyət, təşkilatçılıq, sərbəstlik və özünü inkişaf etdirməyə meylli.Öhdəliklər:– Ofisdə internet vasitələrinə, kompüter şəbəkəsinə, kompüterlərə, başqa kompüter avadanlığına və onların proqram təminatına texniki qulluq və nəzarət etmək.– Direktorun və rəhbər işçilərin texniki avandalığlarla bağlı tapşırıqlarını yerinə yetirmək.– Restoranda olan kompyuter programına və avadanlığa texniki dəstək.– İnformasiya texnologiya programları və kompyuter avadanlıqlarının seçilməsi.– IIKO sitemi üzrə biliklər.– Bilavasitə rəhbərinin tapşırdığı ayrı-ayrı xidməti işləri yerinə yetirir.– IT infastrukturun yaradılması və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi.– Şəbəkələrin, serverlərin, POS sistemlərin işinə nəzarət,– İP telefoniya, Call center, təhlükəsizlik kamerlar siteminin bilikləri.İş Şərtləri• Ə/H 2000 AZN və namizədin təcrübəsinə əsasən dəyişiləcəkdir.• 6 günlük iş həftəsi (saat 10:00-18:00)• Rabitə xərclərinin şirkət tərəfindən ödənilir.• İş yeri şəhərin mərkəzində yerləşir• İşə qəbul tam rəsmi əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata kecirilir.Qeyd olunan tələblərə cavab verən namizədlər öz ərizə formalarını (CV) “IT Menecer” mövzusu altında [email protected] elekton ünvanına göndərə bilərlər.
IT специалист
Miniso LLC, Bakı
Должность: IT специалистЗаработная плата: Заработная плата будет определена путем собеседования.Ожидания от кандидата:• Образование: высшее техническое образование.• Опыт работы в сфере информационных технологий от 3 лет. Применения основных принципов и / или различных методов.• Курсы и обучение: достаточная теоретическая и практическая подготовка и посещение курсов и семинаров в соответствующей области.• Навыки: Наличие подробных и всесторонних знаний систем. Требуют практического знания систем / программ / программного обеспечения в соответствующей области. • Навыки проектного менеджмента;• Высокий уровень коммуникативных навыков;• Лидерские качества, активная жизненная позиция;• Навыки и умения работы с большими объёмами данных, аналитические способности.Функциональные обязанности:• Разработка стратегии IT, адаптация ее к потребностям компании;• Применение новых технологий, а также улучшение существующих. • Обеспечение стабильной и бесперебойной работы IT сервисов компании;• Координация внедрения IT проектов;• Обеспечение поддержки и развития IT инфраструктуры;• Разработка, внедрение IT политики и общих стандартов в соответствии с политикой компании; • Лидерские и управленческие навыки; • Аналитический склад ума для разработки и использования надежных показателей;• Понимание других, нетехнических частей бизнеса;• Взаимодействие с внешними партнерами по вопросам поставки услуг IT, оборудования и программного обеспечения.• Знание языков: русский и азербайджанские языки (в совершенстве), английский язык (желательно).Требования к техническим навыкам и знаниям:• Хорошее знание TCP / IP, IPsec, VPN, DNS, DHCP, Active Directory, VLAN, NAT) • Опыт администрирования 1С; • Знание Windows Server 2012, 2016, 2019; • Опыт администрирования MS O365; • Знание решений и принципов резервного копирования; • Опыт администрирования антивирусов;• Навыки удаленного управления серверов и разбор логов;• Знание архитектуры ПК и серверов (сборка, диагностика).• Опыт создания резервных копий / восстановления ОС, понимание процессов восстановления;Компания предлагает:• График работы: 6 дней. Выходной: воскресенье.• Профессиональный рост и развитие• Официальное оформлениеДля рассмотрения на эту должность отправьте свое резюме по адресу указав в теме письма «IT специалист».
Project Manager
Knexel Technologies, Azerbaijan
PROJECT MANAGER We’re are looking for a Project Manager to organize, prioritize and assess work for our scrum team. Your primary focus will be management of e-commerce projects. Responsibilities: • Analyze preferences and requests of end users • Developing project scopes and objectives, involving all relevant stakeholders and ensuring technical feasibility • Set sprint goals and follow progress of work and address production issues during sprints • Managing and prioritizing product backlog items • Acting as the main point of contact between teams and stakeholders • Define project schedules, coordinate resources and monitor progress • Communicates project issues to stakeholders and senior management. • Managing tasks, resources, scope, and budget, identify and mitigate risks • Develop weekly and monthly status reports identifying issues and risks • Create and maintain comprehensive project documentation • Establish and maintain relationships with third parties/vendors Skills and Qualifications: • 2+ years of professional work experience leading Agile development projects • Technical background with knowledge of software development and web technologies • PMP or Agile Certification is required • Experience with project management and Agile tools (e.g., MS Project, JIRA, Confluence, etc.) • Excellent experience managing all stages of the product life cycle • Experience in working with virtual teams • Good organizational and communicationskills We offer: • Full-time: 9:00 - 18:00, Mon - Fri • Salary: 800-1000 AZN To Apply: If you are interested in building your career at high tech environment, send your resume to under “Project Manager” subject.